แม่โจ้เปิดตัว แอพฯไร้ขยะ

0
288

เมื่อวันที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแม่โจ้ สะอาดสดใสไร้ขยะ Zero Waste MJU พร้อมมอบ QR Code ให้กับร้านค้าที่ร่วมโครงการ ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยในด้าน Green Office เพื่อพัฒนาบุคลกรและนักศึกษาให้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้อย่างรู้คุณค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมหลายกิจกรรม เช่น การตั้งธนาคารขยะ, การลดใช้ขวดน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง, กิจกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมแม่โจ้ให้เป็นสังคม Maejo No Plastic และการเปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่ Zero Waste MJU เพื่อเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนหันมาสนใจสิ่งแวดล้อม ช่วยให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งสู่การเป็น Green University อย่างแท้จริง

แอพพลิเคชั่น Zero Waste MJU พัฒนาระบบโดย นายบุรินทร ศักดิ์คะทัศน์, นายศุภกิจ คำใจ, นายธิติภัทร อิ่นคำ, นายณัฐวุฒิ อุปนันท์, นายณฐปพนธ์ รัตนพิบูลวงศ์, นายณัฐพล อุ่มเพชร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการลดการสร้างขยะแบบต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกระบบ สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี มีการสะสมคะแนนการลดสร้างขยะพลาสติกส่วนบุคคล สามารถนำแต้มที่สะสมมาแลกสินค้าหรือส่วนลดกับร้านค้าที่ร่วมกิจกรรมซึ่งตอนนี้ได้มีร้านค้าและบริการภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 61 ร้านค้า และเตรียมขยายออกไปยังร้านค้าภายนอกต่อไปในอนาคต

กิจกรรมในครั้งนี้ มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นกันอย่างเนืองแน่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม ณ โรงอาหารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้