อันตรายหลอกลวง การลงทุนออนไลน์

0
288

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้รูปแบบการชักชวนการลงทุนเปลี่ยนไป จากที่ผ่านมาผู้ถูกชักชวนให้ลงทุนส่วนใหญ่ถูกชักชวนผ่านตัวแทนหรือคนรู้จัก แต่ระยะหลังได้เปลี่ยนมาเป็นการชวนให้มีการลงทุนผ่านระบบออนไลน์ ทั้งผ่านโซเชียลมีเดีย Facebook กลุ่มไลน์ ซึ่งทำให้การตัดสินใจลงทุนเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว และสะดวก

และพบว่าเมื่อมีการระดมทุนจนได้ ระดับที่พอใจแล้วก็จะปิดระบบหนี ที่ผ่านมามีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนผ่าน สคบ. จำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่พบว่าการผู้เสียหายที่ถูกหลอกลงทุน ผ่านระบบออนไลน์นั้น ผู้เสียหายจะไม่เข้าข่ายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เพราะนิยามคำว่าผู้บริโภคคือผู้ที่ต้องซื้อสินค้าและบริการ แต่ผู้ที่เสียหายจากการลงทุนในระบบออนไลน์เข้าข่ายเป็นนักลงทุน กฎหมายจึงไม่สามารถคุ้มครองได้

โดย สคบ.ได้รับเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องและประสานเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมติดตามและแก้ปัญหา ทั้งนี้ พบว่าการหลอกลวงทางระบบออนไลน์มีหลายรูปแบบ ทั้งการลงทุนออมทอง ลงทุนสกุลเงินตราต่างประเทศ และแชร์ลูกโซ่ ซึ่งการหลอกลวง ผ่านระบบออนไลน์จะทำให้ติดตามผู้ก่อเหตุได้ยาก

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังโดยมีข้อสังเกตสำคัญ หากเป็นการหลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบออนไลน์ให้ตรวจสอบอย่างละเอียด ผ่ายหน่วยงานต่างๆหรือตรวจสอบจากระบบออนไลน์หรือ Google และให้ตระหนักเสมอว่าถ้าเป็นการเสนอค่าตอบแทนหรือผลตอบแทนที่สูงเกินจริงก็น่าจะเป็นการหลอกลวงไม่ควรลงทุน

ขณะที่ข้อมูลจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ระบุว่า ปัจจุบันมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกหลอกลวงให้ลงทุนในระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผ่านระบบ Facebook กลุ่ม LINE ที่ปัจจุบันกลุ่มผู้หลอกลวงใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียในการหลอกให้คนลงทุน ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานภาครัฐได้มีการให้ความรู้รวมทั้งมีข้อมูลในการเตือนให้ประชาชนตระหนักและไม่ตกเป็นเหยื่อ4

รวมทั้งให้ใช้โซเชียลมีเดียในการตรวจสอบทั้งผ่านระบบ Google หรือตรวจสอบผ่านไว้งานของภาครัฐก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนผ่านออนไลน์ รวมทั้งหากตัดสินใจลงทุนควรลงทุนคนเดียว ไม่ควรชักชวนผู้อื่นร่วมลงทุนเพราะจะเข้าข่ายเป็นแม่สายแม่ข่ายแชร์ลูกโซ่ เมื่อเกิดปัญหาจากมีความผิดตามกฎหมาย แต่หากลงทุนคนเดียวจะได้รับการกันเป็นพยาน

เห็นมีผู้เสียหายมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการลงทุนออนไลน์ดังกล่าวก็อยากจะฝากแชร์ฝากเตือนว่า ควรลงทุนอะไรที่เห็นเป็นรูปธรรมจับต้องได้ เช่น เห็นเงินสดหรือตัวเลขการลงทุนที่ชัดเจนมีการโอนผลประโยชน์ที่ได้รับมาแบบจริงๆตรวจสอบได้น่าจะดีกว่า การลงทุนผ่านระบบออนไลน์ ทั้งผ่านโซเชียลมีเดีย Facebook กลุ่มไลน์ มันอยู่ในอากาศจับต้องไม่ได้จึงไม่ควรไปเสี่ยงกับมันจริงๆ