อบรม

0
344

กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ร่วมกับบริษัท EBSCO Information Service (EBSCO) ประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อสนับสนุนนักวิจัย โดยการปฏิรูปการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ” User – Focused Interface : EDS Single Search ผ่าน Next Generation Technology ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา

บริจาค…..อังคณา กางพรม ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด พร้อมตัวแทนฝ่ายบริหาร และพนักงานโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ มอบเครื่องสำอาง เพื่อแต่งสวยให้ผู้เสียชีวิต ในโครงการ “ แบ่งบุญสวย ความงามครั้งสุดท้าย ”โดยมี อนุพล ศรีดวงชื่น พนักงานบริการฝีมือ (การแพทย์) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นตัวแทนรับมอบของ ณ หน่วยรักษาศพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่