บริจาค

0
304

อังคณา กางพรม ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด พร้อมตัวแทนฝ่ายบริหาร และพนักงานโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ มอบเครื่องสำอาง เพื่อแต่งสวยให้ผู้เสียชีวิต ในโครงการ “ แบ่งบุญสวย ความงามครั้งสุดท้าย ”โดยมี อนุพล ศรีดวงชื่น พนักงานบริการฝีมือ (การแพทย์) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นตัวแทนรับมอบของ ณ หน่วยรักษาศพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่