กรมสุขภาพจิตรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ “สุขภาพจิตไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

0
270

กรมสุขภาพจิต จัดโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ภายใต้แนวคิด “สุขภาพจิตไทย…ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เปิดโอกาสให้ผู้พิการแสดงออกถึงความสามารถ พร้อมที่จะดำรงชีวิตในสังคมอย่างเข้มแข็ง เมื่อวันที่ผ่านมา ที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ.2562 ภายใต้แนวคิด “สุขภาพจิตไทย…ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา อีกทั้งสร้างความตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลเด็กพิการ เพิ่มการเข้าถึงบริการทางด้านสังคมของผู้พิการ สร้างพื้นที่ในการแสดงสมรรถนะและสมรรถภาพของผู้พิการ ยกย่องเชิดชูบุคคล และหน่วยงานที่สนับสนุนการทำงานด้านพัฒนาการเด็กและผู้พิการ รวมไปถึงเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถ ทำให้ผู้พิการมีความสุข ส่งผลให้มีสุขภาพจิตดี พร้อมที่จะดำรงชีวิตในสังคมอย่างเข้มแข็ง