หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ

0
423

ศูนย์พัฒนาการบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม (Wellness Development Center) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง (ระยะสั้น 3 เดือน) โดยเปิดรับรุ่นที่ 3 วันที่ 11 ธันวาคม 2562 และรุ่นที่ 4 วันที่ 20 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุที่น่าสนใจในกระแสการดูแลสุขภาพปัจจุบัน เหมาะสำหรับผู้ที่หาโอกาส สร้างรายได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) เปิดรับสมัครถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 นี้