เยี่ยมซินเซิง

0
301

ไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา ประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ และคณะผู้บริหารโรงเรียน ให้การต้อนรับ เฉิน เฟิง รองประธานและเลขาธิการสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงฯ และเสวนาความร่วมมือทางการศึกษา เมื่อวันที่ผ่านมาา