ไปแข่งระดับชาติ

0
228

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานานา เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ รณชัย เสียงใหญ่ และณัฐพล สิงห์กรณ์ EL.4101 นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับภาคเหนือที่ จ.สุโขทัย ในสาขาทักษะการแข่งขันออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศฯ เป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งขันในระดับชาติต่อไป