ช่วยรพ.สวนดอก

0
487

พระเทพวุฒาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดเชียงใหม่ บริจาคเงินจำนวน 1,500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ในโอกาสพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล 94 ปี และฉลองสมณศักดิ์ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ อ.นพ.ปรเมษฐ์ วินิจจะกูล แพทย์ประจำโรงพยาบาลสงฆ์แห่งรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมรับมอบ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่