สมาคมนักเรียนเก่าดารา ชวนร่วมสนุก “รำวงการกุศล”

0
1084

สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานรำวงการกุศล ในรูปแบบของงานรำวงร่วมสมัย ภายใต้ชื่องาน “Dara Saturday Night Fever ครั้งที่ 1” ในเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เริ่มงานตั้งแต่เวลา 17.00 – 23.00 น. ณ ลานริมน้ำ ร้านลำดีตี้ขัวแดง ในโครงการ วี คอมมูนิตี้ ติดด้านหลังมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สำหรับการดำเนินกิจกรรมของสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียน คุณครูเกษียณ ศิษย์เก่าของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ต่อไป

ในการนี้สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย ใคร่ขอเรียนเชิญท่าน/หน่วยงาน ของท่านเข้าร่วมงานรำวงการกุศลดังกล่าว โดยขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนบัตรซึ่งมี 2 แบบ ได้แก่ 1.)บัตรรำวงการกุศล แบบรอบปกติ มูลค่า 100 บาท ซึ่งจะได้รับน้ำฟรี 1 ขวด และ 2.)แบบVIP เหมารอบ มูลค่า 2,000บาท ซึ่งจะได้รับน้ำฟรี 5 ขวด อาหารทานเล่น 2 จาน มีโต๊ะพิเศษจัดไว้เฉพาะ VIP และสมนาคุณโดยการประกาศรายนามผู้สนับสนุนในรอบนั้นๆ ทั้งนี้ในงานจะมีอาหารและเครื่องดื่ม ราคาประหยัดจำหน่ายตลอดงาน

ผู้เข้าร่วมงานสามารถตอบรับและสนับสนุนบัตรโดยการโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียนดาราวิทยาลัย (สมาคมนักเรียนเก่า) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เลขที่บัญชี 731-2221360 สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณชมพูนุช รัตนา นายกสมาคมฯ โทร 081-8847550 , คุณสายธาร จ่างตระกูล ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ โทร 081-8829735 , อ.ดวงดาว ยะมะละ ผู้ช่วยเลขานุการ/ผู้ประสานงานสมาคมฯ โทร 098-758572.