ห้ามเอาเปรียบ ผู้บริโภค

0
411

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนัก และการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ ไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคช่วงปีใหม่

วันนี้ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนัก และการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ของผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและของฝาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (2563) ณ ตลาดต้นลำไย ตลาดวโรรส และตลาดต้นพยอม เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา ไม่แสดงราคาจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ

ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบพบว่าเครื่องชั่งน้ำหนัก เป็นไปตามมาตรฐานชั่ง ตวง วัด และเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้ถูกต้องชัดเจน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี