เชียงใหม่ ฉลุยปีทองกีฬา…รับ 2 รายการใหญ่ต้อนรับปีใหม่2563

0
416

เชียงใหม่ ฉลุยปีทองกีฬา…รับ 2 รายการใหญ่ต้อนรับปีใหม่2563
นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า มติคณะกรรมการกีฬาจ.เชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 1/ 2563 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารหอพัก 700 ปี โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เห็นชอบในหลักการให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองกีฬา(sports city 2020)ตามโครงการของการกีฬาแห่งประเทศไทย และเห็นชอบให้เสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38”นครเจียงใหม่เกมส์” ประจำปี 2565 ต่อจากจังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อจัดเตรียมข้อมูลทั้ง 2 รายการ นำเสอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณาต่อไป ซึ่งนับได้ว่าเป็นปีทองของกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ภายในระยะ 2-3 ปีนี้