ม.แม่โจ้ MOU บริษัท แม่โจ้ ยูไนเต็ด จำกัด ร่วมพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

0
569

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท แม่โจ้ ยูไนเต็ด จำกัด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายณรงค์ สุวภาพ และ นายกฤษดา ภักดี กรรมการบริษัท แม่โจ้ยูไนเต็ด จำกัด เป็นผู้แทนลงนามทั้งสองฝ่าย ณ ห้องประชุมภูผา อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีระยะเวลา 5 ปี เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือทางด้านกีฬาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นที่จะเป็นนักฟุตบอลของบริษัท แม่โจ้ยูไนเต็ด จำกัด พัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศและเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ร่วมสร้างความแข็งแกร่งด้านกีฬาฟุตบอลอย่างจริงจัง