ทต.ท่าข้ามจัดส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย

0
475

ทต.ท่าข้ามจัดส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ นายอำเภอฮอดประธานพิธี…เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2562 – 1 ม.ค.2563 นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ (เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่) เทศบาลตำบลท่าข้าม นำโดย ดต.ไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล จัดโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ (เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่) เพื่อสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ ภาวนา ทำสมาธิ ส่งเสริมคุณธรรมพาครอบครัวเข้าวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่พิธีการต้อนรับศักราชใหม่ในรูปแบบที่มุ่งเน้นการใช้หลักธรรมทางศาสนา เพื่อให้เกิดความสุข ร่มเย็น เป็นกุศล ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเร้าทั้งปวง ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ตลอดทั้งคืน ณ วัดศิลานิมิต และตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 ม.ค.2563 พระภิกษุ สามเณร จำนวน64 รูป ณ หน้าที่ว่าการอำเภอฮอด จ.เชียงใหม่