เตรียมจัดกีฬาทัวร์นาเม้นต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ระหว่าง21 มกราคม 2563 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

0
3787

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพลบดี 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ มอบหมายให้ อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
ในพิธีแถลงข่าวกีฬาทัวร์นาเม้นต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2563 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีนี้มี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วม ทั้งนี้มีการจัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา คือ กีฬาฟุตบอลชาย กีฬาวอลเลย์บอลหญิง กีฬาเปตอง กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์