จัดหางานเชียงใหม่..เปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำ จัดนัดพบแรงงาน รองรับผู้ว่างงานในระดับ ป.ตรี 19 ก.ค. 61 นี้

0
684
นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

จัดหางานเชียงใหม่ เชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน รองรับผู้ว่างงานในระดับปริญญาตรี  วันที่  19  กรกฎาคม  2561  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ “ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่”(JOB READY CENTER) สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งบัณฑิตเตรียมความพร้อมเข้ารับการบรรจุงาน  

นางพรปวีณ์  วิชิต  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดเปิด “ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่”(JOB READY CENTER) ส่งเสริมการจ้างงานบัณฑิต  ที่ประสบปัญหาการว่างงาน  ตามนโยบายของ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงห์แก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน ซึ่งจะมีการรวบรวมตำแหน่งงานว่างและข้อมูลผู้สมัครงาน         ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นั้น

ในจังหวัดเชียงใหม่ มีบัณฑิตที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2560 จำนวน 18,141 คน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำ Link เพื่อให้ผู้ที่ว่างงานได้ลงทะเบียนผ่าน Link เพื่อให้ได้จำนวนผู้ว่างงาน      ที่แท้จริง โดยมีผู้ลงทะเบียนผ่าน Link : https://goo.gl/mKpVDd จำนวน 882 คน  และมีนายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งตำแหน่งงานว่าง จำนวน 159 บริษัท 569 ตำแหน่ง 1,229 อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561) สำหรับการเปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำ Job Ready Center ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นั้น กำหนดให้มี            การจัดนัดพบแรงงาน (Job Fair) ส่วนบริษัทที่ไม่ได้มาร่วม ทางสำนักงานฯ จะทำการคัดกรอง สัมภาษณ์เบื้องต้น และส่งรายชื่อให้นายจ้างพิจารณาต่อไป  ในส่วนขั้นตอนการสมัครงาน เริ่มจากการดูตำแหน่งงานว่างผ่านระบบคอมพิวเตอร์ QR Code  การรูดบัตร Smart Card  ลงทะเบียนผ่านระบบ Smart Job Center  การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน  การทดสอบ EQ เพื่อการสมัครงาน การให้คำแนะนำแบบกลุ่ม การคัดกรอง สัมภาษณ์งาน Recruitment เบื้องต้น  และการสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง

จึงขอเชิญชวนบัณฑิตที่กำลังว่างงานหรือหางานทำอยู่ เข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน รองรับผู้ว่างงานในระดับปริญญาตรี ณ “ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่”(JOB READY CENTER)  ในวันที่                19 กรกฎาคม 2561 นี้ ในเวลาดังกล่าว หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 053 – 112744 – 6 ต่อ 18 ทุกวันเวลาราชการ