เดินหน้าฟัน! รุกม่อนแจ่ม

0
467

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจดอยม่อนแจ่ม พบมีการบุกรุกเพิ่ม เตรียมดำเนินคดี

วานนี้ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน กอ.รมน. องค์กรฝ่ายปกครองท้องถิ่น เดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่ดอยม่อนแจ่ม หลังเกิดปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อส้รางรีสอร์ท และกลุ่มทุนนอมินี ที่เข้ามาแย่งอาชีพชาวบ้าน

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพื้นที่ดอยม่อนแจ่มทั้งหมดพบว่ามีผู้ประกอบการรีสอร์ท บ้านพักจำนวน 64 ราย มี 7 รายที่มีการเปลี่ยนมือ โดยเปลี่ยนมือเป็นนักธุรกิจไทย 4 รายและนักธุรกิจชาวต่างชาติ 3 ราย เราก็ดำเนินคดีตามกฏหมายทันที และจะต้องมีการรื้อถอนภายใน 60 วัน นอกจากนี้ ยังพบว่ามีผู้ประกอบการ 8 รายที่มีการสร้างเต็นท์ที่พักที่ผิดรูปแบบ และอีก 11 รายที่มีการบุกรุกล้ำไปในพื้นที่ที่ได้รับ ซึ่งกลุ่มนี้เราก็เข้าไปทำความเข้าใจและให้รื้อถอนและฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาเหมือนเดิม โดยเราตั้งกรอบว่าภายในเดือนมกราคม จะแล้วเสร็จในเรื่องการจับกุมดำเนินคดี และภายในเดือนมีนาคม จะแล้วเสร็จในเรื่องการรื้อถอนในกลุ่มพวกที่บุกรุก

โดยกลุ่มที่ถูกเจ้าหน้าที่แจ้งความจับกุมดำเนินดคีมีจำนวน 7 ราย ได้แก่ ม่อนใจโฮมสเตย์ ตรวยยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก 1 งาน 82 ตารางวา บ้านท่าจันทร์ ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก 1 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา ม่อนดอยลอยฟ้า ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก 1 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา ม่อนจ้อ ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก 1 งาน 82 ตารางวา บ้านม่อนม่วน ตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุก 11 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา ไร่นาย ตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุก 5 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา และม่อนแสนสิริจันทรา ตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุก 4 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา ส่วนที่เหลืออื่นๆ กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ และจะมีการดำเนินคดีอีกหลายราย