แรงงานต่างด้าวปรึกษาปัญหาการทำงาน ติดต่อ..ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว

0
1059

จัดหางานเชียงใหม่ ห่วงใยแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ย้ำ..หากประสบปัญหาหรือต้องการปรึกษาปัญหาในการทำงาน ขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ ทุกวันเวลาราชการ

นางพรปวีณ์  วิชิต  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ กรมการจัดหางานจัดตั้งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว เพื่อให้คำปรึกษา ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่ประสบปัญหาจากการทำงาน และปัญหาอื่นๆ ป้องกันมิให้เกิดการค้ามนุษย์ และ ละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว โดยศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่                 ตั้งอยู่ภายในสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่และนิติกร คอยให้คำปรึกษา ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

จัดหางานจังหวัดกล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการดำเนินการของศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 – 9 ก.ค. 61) มีการให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ เช่น การรับประโยชน์ทดแทนกรณีบาดเจ็บจากการทำงาน  การขอรับเงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับฯ การขอรับเงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง นายจ้างจ่ายเงินไม่ตรงตามกำหนด การเปลี่ยนนายจ้าง/เพิ่มนายจ้าง สถานที่ทำงาน การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ใบอนุญาตทำงานสูญหาย การออกนอกเขตพื้นที่ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยมีแรงงานต่างด้าวเข้ารับบริการ รวมทั้งสิ้น 6,123 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวที่ประสบปัญหาจากการทำงาน หรือต้องการคำแนะนำปรึกษา สามารถติดต่อศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ได้ในวันและเวลาราชการ หรือ โทร.098-1234250

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่) ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2911-4 ในวันและเวลาราชการ หรือ Line ID : @doecmi