เชียงใหม่เรียกวิญญาณ 25 อำเภอมารับส่วนบุญ

0
582

ครั้งแรกของเชียงใหม่ ประเพณีโปรดดวงวิญญาณสาธารณะแบบชาวจีน มารับส่วนบุญให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี สมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรฯ เป็นประธานสงฆ์ พ่อเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับผู้นำองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีน เชิญธูปบำเพ็ญกุศลทั้งแบบไทยพุทธ และจีน ก่อนที่เทวะอาจารย์จะออกเชิญวิญญาณทั้ง 25 อำเภอของเชียงใหม่มารับส่วนกุศลที่วัดพระนอนขอนตาลแม่ริม ระหว่าง 5-15 ม.ค.นี้

พิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล) ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สมเด็จพระมหารัชมังคลมุนี (สมเด็จธงชัย) กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เป็นรองประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระเทพมังคลาจารย์ และพระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเถระผู้ใหญ่ และพระสังฆาธิการนำสวดพระพุทธมนต์ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายวิทยา วัฒนโสภณวงศ์ นายกสมาคมสหพันธ์การกุศล “เต็กก่า” แห่งประเทศไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนายสวัสดิ์ เจริญสุข ประธานมูลนิธิศาลเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่ นำคณะกรรมการ ผู้นำองค์กรชาวจีนจากทั่วประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดแต่งกายชุดขาว เปิดงานบำเพ็ญมหากุศลโปรดวิญญาณ โปรยทานอุทิศส่วนบุญ ตามหลักพิธีกรรม และความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีน

นายสวัสดิ์ เจริญสุข กล่าวว่า เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่สถาปนาโดยพระญามังราย เป็นต้นมากว่า 724 ปี ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนานาปการ ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองโดยตลอด จนมาถึงยุคหนึ่งที่เชียงใหม่เสียเอกราชให้กับพม่า กว่า 200 ปี จากนั้นพระยากาวิละราชาธิบดีล้านนา ได้ทรงขับไล่พม่าพ้นไป แล้วฟื้นฟูนครเชียงใหม่กลับคืนมาเมื่อปี พ.ศ.2340 จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 มีการแบ่งมณฑลเทศาภิบาล จัดตั้งเป็นจังหวัดและมีการปกครองเป็นอำเภอ จนถึงปัจจุบันเชียงใหม่ประกอบด้วย 25 อำเภอ จึงเป็นที่มาของการทำบุญอุทิศไปถึงบรรพชนเหล่านั้น พร้อมทั้งการโปรดดวงวิญญาณสาธารณะตามที่ต่างๆ ที่ยังรับกรรม ไม่ได้รับอานิสงส์ผลบุญเผื่อแผ่ให้ คณะกรรมการจัดงานโปรดวิญญาณฯ จึงได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2556 ครั้งนั้นเชิญดวงวิญญาณต่างๆ เฉพาะในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ แต่ครั้งนี้ถือเป็นการจัดครั้งใหญ่ออกเชิญดวงวิญญาณจากทั้ง 25 อำเภอ เมื่อมารับส่วนกุศล จะได้ไปจุติในภพภูมิที่ดีต่อไป

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า น่ายินดีที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน และองค์กรต่างๆ จัดงานทำบุญมหากุศลสงเคราะห์ปลดปล่อยดวงวิญญาณ โปรยทานอุทิศส่วนบุญในครั้งนี้ ถือว่าเป็นงานทำบุญใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่กำหนดดำเนินการทุกพื้นที่ของจังหวัดทั้ง 25 อำเภอ ในฐานะที่เชียงใหม่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 724 ปี มีผู้ยาดเจ็บล้มตายกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการที่มูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากงเชียงใหม่ วัดลัฏฐิวัน สมาคมสหพันธ์การกุศล “เต็กก่า” แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนทั่วทุกภาค และทุกจังหวัดในภาคเหนือร่วมกันจัดงานขึ้นนับเป็นกิจกรรมที่ดี การโปรดวิญญาณมีการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้บรรพชน และดวงวิญญาณที่เร่ร่อนทั้งหลายนำส่งไปผุดไปเกิด และอยู่ในภพภูมิที่สูงขึ้น อานิสงส์ของการร่วมแรงร่วมใจครั้งนี้ขอให้ทุกท่านได้รับพร้อมกันไปด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในมณฑลพิธี วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล) ก่อนประกอบพิธีเปิดงานงานทำบุญมหากุศลสงเคราะห์ปลดปล่อยดวงวิญญาณหรือพิธีเตี่ยวโกวฮุ้ง ทางคณะเทวะอาจารย์ได้เชิญตัวแทนจากสมาคม องค์กรการกุศลต่างๆ เป็นผู้แทนเชิญเทวรูปเทวอาจารย์ กระถางธูปทองขึ้นประดิษฐานในมณฑลพิธี ซึ่งมีผู้แทนองค์กรชาวจีนแต่ละชุดเข้าร่วมพิธี ซึ่งชุดของคณะกรรมการศาลเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ และนายสวัสดิ์ เจริญสุข เป็นผู้เชิญ จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีทางพระพุทธศาสนาสวดพระพุทธมนต์ จบแล้วมีพิธีเปิดงาน การมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้จัดงาน และขอบคุณผู้มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน เสร็จแล้วเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลแบบจีน (จิ้งพ้ง) แล้วถวายภัตตาคารเพลพระสงฆ์ ส่วนผู้ร่วมงานรับประทานอาหารซึ่งเป็นอาหารเจทั้งหมด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2563 คณะของซินแสได้เชิญเทวอาจารย์ออกไปเชิญดวงวิญญาณจากที่ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอกลับมาประกอบพิธีที่วัดพระนอนขอนตาล และตลอด 12 วัน (4-15 มกราคม) ทุกวันเวลา 19.00 น. มีพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล เวลา 20.00 น. คณะเก็งจู สวดมนต์เดินธูป (เกี่ยเฮีย) จนถึงคืนวันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นเสร็จพิธี สำหรับผู้จะร่วมนำป้ายบรรพชน/รูปภาพเข้าประกอบพิธีก็ได้ โดยจะประกอบพิธีในวันที่ 12 มกราคม ติดต่อที่นายไพศาล โตวิวัฒน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมปุงเถ่ากงเชียงใหม่ และพระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระนอนขอนตาล หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธากับวัดลัฏฐิวัน หรือผ่านบัญชีมูลนิธิศาลเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 063-1-24367-3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 085-483744