ลงนามถวายพระพร

0
192

ศ.คลินิก นพ.นิเวศ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 โดยมีพสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนาม ณ เรือนรับรอง พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์