มอบโฉนด

0
210

อรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋งเป็นประธานมอบโฉนดที่ดินชุมชนให้กับผู้ใหญ่บ้านต่างๆในเขตเทศบาลตำบลแม่ปั๋งเพื่อนำไปมอบให้กับเกษตกรในหมู่บ้านต่างๆในเขตเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่