ศาสตร์พระราชา

0
222

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธาน เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ความรู้คู่คุณธรรม ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา ตามรอยพระยุคลบาท” ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง จัดขึ้น โอกาสนี้ สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการฯ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาระดับชั้นปวช.1 ของวิทยาลัยฯ จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมการสัมมนาฯ ที่โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว