สนับสนุนการศึกษา

0
204

นพวรรณ เตชะวณิช ตัวแทนกองมรดก พนิดา ตั้งกิจจารักษ์ มอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา จำนวน 100,000 บาท โดยมี ไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงฯ และประธานบริหาร ร.ร.ช่องฟ้าซินเซิงฯ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมรับมอบ ณ ห้องประธานอำนวยการ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ร.ร.ช่องฟ้าซินเซิงฯ เชียงใหม่