สนับสนุน

0
316

ชลนิติ ราชฤทธิ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว พร้อมทีมฝ่ายขายมอบเครื่องใช้ฟ้า และสิ่งของสนับสนุน กิจกรรมร้านมัจฉากาชาดในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่