มอบให้บุคลากร

0
262

อาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ฉลวย พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ ที่ทำงานครบ 10 ปี , 20 ปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และมอบของที่ระลึกให้แก่บุคลากรทุกหน่วยงานเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ วันก่อน