เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ Fm 94 MHz “แม่โจ้-แพร่”

0
232

เมื่อวันที่ผ่านมา รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีวิทยุ FM 94 MHz เสียงจากแม่โจ้-แพร่ อย่างเป็นทางการโดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมในพิธี มีแขกผู้มีเกียรติจากหลายภาคส่วนร่วมแสดงความยินดีคับคั่ง

สถานีวิทยุแม่โจ้-แพร่ Fm 94 MHz จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา ฝึกทักษะ ประสบการณ์ด้านทางด้านการจัดรายการวิทยุของนักศึกษา บุคลากรในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นสื่อกลางในการให้ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงแก่ผู้รับฟังรายการทางสถานีวิทยุภายในจังหวัดแพร่ โดยออกอากาศ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. โทรศัพท์ 054-648570