ขอคนละ 10 บาท ช่วยการศึกษาชม.

0
301

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์รับบริจาคกองทุน 10 บาท นำทุนทรัพย์ไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนและนักศึกษาที่ด้อยโอกาส

ที่ บริเวณลานหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดศูนย์รับบริจาคกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ หรือ กองทุน 10 บาท ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา เข้าร่วมงาน

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อนำทุนทรัพย์จากการรับบริจาค ไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมถึงเป็นทุนสนับสนุนให้กับสถานศึกษาต่างๆ ในการต่อยอดนวัตกรรมและงานวิจัยทางการศึกษา ที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ให้ดีขึ้น โดยมีหลักการคือ จะขอรับบริจาคทุนทรัพย์จากคนเชียงใหม่ และบุคคลทั่วไปเพียงคนละ 10 บาท หรืออาจมากกว่านั้นตามกำลังศรัทธา ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 และจะเปิดรับคำร้องขอรับการสนับสนุนกองทุนในเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากนั้นคณะกรรมการจะตรวจสอบคำขอ พร้อมทั้งลงพื้นที่ดูสภาพจริง เพื่อทำการพิจารณาทุน และจะมีการมอบทุนให้กับผู้ผ่านการอนุมัติให้รับทุนได้ในเดือนพฤษภาคม 2563

สำหรับการดำเนินโครงการกองทุน 10 บาท ใน 2 ครั้งที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากชาวเชียงใหม่เป็นอย่างดี และสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมาก โดยในครั้งแรกมีผู้บริจาค 126,360 ราย มียอดเงินบริจาค 2,717,156 บาท และมีผู้ได้อนุมัติรับทุน 230 ราย ส่วนในครั้งที่ 2 มีผู้บริจาค 141,448 ราย มียอดเงินบริจาค 3,121,554 บาท และมีผู้ได้อนุมัติรับทุน 319 ราย ซึ่งถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการดำเนินโครงการครั้งที่ 3 นี้ ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมบริจาคเงินเข้าโครงการกว่า 2 ล้านคน และจะมียอดเงินบริจาคในปีนี้กว่า 20 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน นั้นสามารถบริจาคได้ที่สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ หรือบริจาคทุนทรัพย์ผ่านทางออนไลน์ ได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ชื่อบัญชี โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเชิงพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 5010999889 โดยเงินทุกบาททุกสตางค์จะถูกรวบรวมเข้าโครงการ เพื่อนำไปช่วยเหลือให้กับเด็กนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด