ม.ฟาร์อีสเทอร์น เปิดโลกวิชาการ

0
510

ม.ฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ เชิญร่วมงาน เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ม.ฟาร์ฯ : Fun is the best way to learn นำเสนอแนวคิดการปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนบ์กลางทางการศึกษา ตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิต ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในงานจากคณะและสาขาวิชาต่างๆ

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ กำหนดจัดงาน “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ม.ฟาร์ฯ : Fun is the best way to learn” ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 นี้ เพื่อนำเสนอแนวคิดการปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนบ์กลางทางการศึกษา ตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิต ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในงานจากคณะและสาขาวิชาต่างๆ หลากหลายกิจกรรม อาทิ กิจกรรมWorkshop Digital Transformation กิจกรรมการแข่งขัน Road of Victory กิจกรรมการแข่งขันการีน่า ROV การแสดงผลงานเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรมและงานวิจัย เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์ “ครามลิเพา by Cha craft collection” ผู้ประกอบการจากศูนย์ UBI ม.ฟาร์อีสเทอร์น งานเริ่มเวลา 08.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาเขตสนามบินเชียงใหม่ สำหรับสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วม มีบริการรถรับ-ส่งให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-201800-4 ทุกวันในเวลาราชการ