สวท.แม่ฮ่องสอน จัดเต็มงานวันเด็ก

0
303

สวท.แม่ฮ่องสอน เชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563 โดยปีนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมนำการละเล่นของ 5 กลุ่มชาติพันธุ์มาให้เด็กๆได้ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง

นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมนำการละเล่น อาทิ ไม้โกกเกก ลูกสะบ้า กระทบไม้ และ เดินกะลา ของ 5 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ปกาเกอญอ ปะโอ กะยัน กะแย และ กะยอ มาเป็นไฮไลท์ โดยจะมีการสาธิตและให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก และสัมผัสกับวัฒนธรรม-ประเพณีของชาวกะเหรี่ยง อีกทั้งเพื่อเป็นการฟื้นฟูวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ นอกจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมสาธิตและการเรียนรู้มารยาทไทยด้วย

ขณะเดียวกันภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจของ สวท.แม่ฮ่องสอน อาทิ การเล่นเกมส์-ตอบคำถาม ชิงรางวัล และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็กแม่ฮ่องสอน กล้าแสดงออกทั้งด้านการแสดง และการละเล่น เพื่อสร้างความสุข รอยยิ้ม และความอบอุ่น

ทั้งนี้ ขอเชิญเด็กๆ และผู้ปกครองเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 สวท.แม่ฮ่องสอน ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ลานกีฬา สวท.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป