ธุรกิจร้านอาหารปี 63 เผชิญโจทย์ท้าทายสูง

0
2848
บรรยากาศร้านสบายใจไก่ย่าง เอกมัยซอย ๑ กทม.
บรรยากาศร้านสบายใจไก่ย่าง เอกมัยซอย ๑ กทม.

ธุรกิจร้านอาหารปี 63
เผชิญโจทย์ท้าทายสูง
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดธุรกิจร้านอาหารปี 63 มีมูลค่า 441,000 ล้านบาท เผชิญกับโจทย์ท้าทายสูง และรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนไป
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด คาดว่าธุรกิจร้านอาหารปี 2563 จะมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 437,000– 441,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.4 – 2.4 จากปี 2562 จากการลงทุนของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม การแข่งขันที่สูงและต้นทุนธุรกิจที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงปัจจัยท้าทายในธุรกิจ ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัว
สำหรับธุรกิจร้านอาหารเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยมูลค่าหมุนเวียนที่ไม่ต่ำกว่า 400,000 ล้านบาท ประกอบกับธุรกิจมีผู้ประกอบการที่หลากหลายทั้งผู้ประกอบการรายเล็ก (บุคคล) ไปจนถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สนใจเข้ามาเริ่มธุรกิจในตลาดอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ทิศทางธุรกิจร้านอาหารปี 2563 ต้องเผชิญกับโจทย์ที่ท้าทายอย่างมาก อาทิ การแข่งขันที่รุนแรง ต้นทุนธุรกิจที่สูงขึ้น การเข้ามาทำตลาดของผู้ประกอบการรายใหญ่ ส่งผลให้เกิดแรงกดดันต่อทั้งผู้เล่นรายเดิมและรายใหม่ที่กำลังจะเข้ามาลงทุน.