ช่องฟ้าซินเซิง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

0
414

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา พร้อมจัดพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้กำลังใจแก่เด็กและเยาวชนที่จะเป็นพลังอันสำคัญยิ่งของชาติให้มีความสุข ได้รับความสนุกสนานตามวัยของเด็ก และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ตามจุดเน้นของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงจากนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถอย่างเต็มที่ การจำหน่ายสินค้าของนักเรียน การแจกของรางวัลของแต่ละระดับชั้น และกิจกรรมจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่