ระดับปฐมวัย ช่องฟ้าซินเซิงฯ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

0
306

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมจัดพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นกิจกรรมที่จัดเพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของเด็กนักเรียน และเพื่อให้นักเรียนปฐมวัยได้แสดงออกถึงความสามารถอย่างเต็มที่ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงจากนักเรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมการเล่นเกมส์ การแจกของขวัญ ของรางวัล เป็นต้น ณ อาคารหัวเฉียว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกปฐมวัย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563