ออกตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่เข้าร่วมโครงการ”ชิม ช้อป ใช้”

0
547

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย เพื่อตรวจเยี่ยมและสอบถามข้อมูลการเข้าร่วมโครงการชิม ช้อป ใช้ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ในเขตพื้นที่อำเภอสันทราย ดอยสะเก็ด สันกำแพง และเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา