สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัยจัด Dara Saturday Night Fever ครั้งที่ 1

0
592

สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย จัดงานรำวงการกุศล ในรูปแบบของงานรำวงร่วมสมัย ภายใต้ชื่องาน “Dara Saturday Night Fever ครั้งที่ 1” เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยงานเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 – 23.00 น. ณ ลานริมน้ำ ร้านลำดีตี้ขัวแดง ในโครงการ วี คอมมูนิตี้ ติดด้านหลังมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สำหรับการดำเนินกิจกรรมของสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียน คุณครูเกษียณ ศิษย์เก่าของโรงเรียนดาราวิทยาลัยต่อไป

โดยรูปแบบของบัตรมีด้วยกัน 2 แบบ ได้แก่ 1.)บัตรรำวงการกุศล แบบรอบปกติ มูลค่า 100 บาท ซึ่งจะได้รับน้ำฟรี 1 ขวด และ 2.)แบบVIP เหมารอบ มูลค่า 2,000บาท ซึ่งจะได้รับน้ำฟรี 5 ขวด อาหารทานเล่น 2 จาน มีโต๊ะพิเศษจัดไว้เฉพาะ VIP และสมนาคุณโดยการประกาศรายนามผู้สนับสนุนในรอบนั้นๆ ทั้งนี้ในงานจะมีอาหารและเครื่องดื่ม ราคาประหยัดจำหน่ายตลอดงาน เรียกว่านักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย หลายรุ่นมาร่วมงานอย่างคับคั่ง