เชิญเสวนา “พระรอด”

0
1774

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ขอเชิญผู้สนใจรับฟังการเสวนาเรื่อง “ตำนานพระรอดหลวง และพระรอดมหาวันเมืองลำพูน” ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลาระหว่าง 13.00-16.00 น. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน “มหัศจรรย์ พระรอดมหาวันเมืองลำพูน”

หัวข้อเสวนาและวิทยากรประกอบด้วย “ตำนานพระรอดหลวงวัดมหาวัน” โดย อาจารย์จุลพงศ์ ขันติพงษ์ ปราชญ์ท้องถิ่นลำพูน , “พระรอดหลวง-พระรอดมหาวัน อิทธิพลพุทธศิลป์อินเดีย ทวารวดี สู่หริภุญไชย” โดย ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ อาจารย์พิเศษคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านหริภุญไชยศึกษา , “เสน่ห์พระรอดมหาวัน มหัศจรรย์เมืองลำพูน” โดย คุณพรรค คูวิบูลย์ศิลป์ อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย และประธานกรรมการตัดสินพระชุดสกุลลำพูน และคุณวีระชัย ไชยเจริญ (โจ๊ก ลำพูน) ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดเชียงใหม่ และกรรมการตัดสินพระเนื้อดินยอดนิยมของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

ผู้ดำเนินรายการเสวนา คุณเบญจวรรณ พลประเสริฐ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวัดมหาวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Pensupa Sukkata