ประชุม

0
307

สงค์ศักดิ์ คำดีรุ่งวิรัตน์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมร่วมการดำเนินโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ของการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ฝึกสอนกีฬาในโครงการฯรวม 12 ชนิดกีฬาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม