กีฬาทัวร์นาเมนต์

0
462

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่พร้อมเจ้าภาพร่วมเปิดแถลงข่าวความพร้อมกีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 แข่งขันในระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพลบดี 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ในพิธีแถลงข่าวกีฬาทัวร์นาเม้นต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งในปีนี้ทาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วม จะจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่

โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนักศึกษาได้แก่ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลหญิง เปตอง กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ซึ่งจะมีนักกีฬาชาย – หญิงจาก 12 มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่เจ้าภาพและวิทยาลัยการพยาบาลพระบรมราชชนนีเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทริน์เจ้าภาพ ร่วมส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย