เหยื่อ FOREX @เชียงใหม่

0
692

ปปง. ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน รับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหาย คดี FOREX 3D ระหว่าง 13-21 มกราคมนี้

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ในการรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหาย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ราย นายอภิรักษ์ โกฎธิ กับพวก (FOREX 3D) เพื่อบรรเทาภาระผู้เสียหายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการที่จะเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรุงเทพฯ โดยตั้งศูนย์รับเรื่อง ระหว่างวันที่ 13-21 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันนี้เปิดรับเรื่องร้องเรียนเป็นวันแรก มีผู้ทยอยเดินทางมาร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้มีการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศในการประชุม สั่งการ และแนะนำ จาก war room ของสำนักงาน ปปง. กับศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่ แบบ real time ซึ่งคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหายทั้งหมด จะเก็บไว้เป็นหลักฐานกรณีเกิดการตรวจสอบทางคดี ทั้งนี้ ผู้เสียหายสามารถมายื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

FOREX 3D ก่อตั้งขึ้นโดย นายอภิรักษ์ โกฏธิ เป็นบริษัทโบรกเกอร์ที่รับเงินจากสมาชิกไปลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศ แล้วนำกำไรมาแบ่งกับเจ้าของเงิน โดยเจ้าของเงินจะได้ 60% และ Broker ได้ 40% ซึ่งผู้จะเข้าเป็นสมาชิกต้องลงทุนเริ่มต้นอย่างต่ำประมาณ 5 หมื่นบาท และผู้ลงทุนใหม่ไม่สามารถสมัครเองได้ ต้องเป็นการแนะนำของสมาชิกเดิมเท่านั้น และด้วยในช่วงที่ผ่านมาได้มีดารานักแสดงชักชวนคนมาลงทุนใน FOREX 3D ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีผู้เสียหายในกรณีนี้เป็นจำนวนมาก