ชม.คริสเตียนมินิฯ เสาร์ที่ 25 ม.ค.63 ปล่อยตัว 06.00 น.

0
606

โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพเชียงใหม่คริสเตียน มินิมาราธอน ครั้งที่ 31 วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 โดยนักวิ่ง 600 คนแรก ที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึกปล่อยตัวนักวิ่งในเวลา 06.00 น

อาจารย์อรนารถ ฟูญาติ ผู้จัดการ -ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนแจ้งฝ่ายข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์คนล้านนาว่า ด้วยทางโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนจะได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพเชียงใหม่คริสเตียน มินิมาราธอน ครั้งที่ 31 วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ซึ่งจุดปล่อยตัวนักวิ่งและเส้นชัยอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนโดยจะทำการปล่อยตัวนักวิ่งในเวลา 06.00 น.

โดยกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพเชียงใหม่คริสเตียน มินิมาราธอน ครั้งที่ 31 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 7 รุ่นอายุชาย – หญิงได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย – หญิง รุ่นอายุ 16-19 ปีชาย – หญิงรุ่นอายุ 20-29 ปีชาย – หญิง รุ่นอายุ 30-39 ปีชาย – หญิง รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย – หญิง รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปหญิง รุ่นอายุ 50-59 ปีชายและรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไปชาย รางวัลในการแข่งขัน เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพเชียงใหม่คริสเตียน มินิมาราธอน ครั้งที่ 31 มีถ้วยรางวัล OVER ALL ประเภทชาย – หญิง และรางวัลผู้ชนะอันดับที่ 1-5 ของแต่ละรุ่นอายุจะได้รับถ้วยเกียรติยศโดยนักวิ่ง 600 คนแรกที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึกและนักวิ่งที่แต่งกายแฟนซีจะได้รับของที่ระลึก

สำหรับนักวิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ขอรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้ทุกวันในวันเวลาราชการ 19 ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 5000 โทรศัพท์ 053 – 266352 WWW.CMC.AC.TH และในวันทำการแข่งขันก่อนปล่อยตัวนักวิ่ง 30 นาที