จบนิเทศเป็นอาชีพอะไรได้บ้าง

0
849

จบนิเทศเป็นอาชีพอะไรได้บ้าง

อาชีพช่างภาพ นับว่าเป็นอีกอาชีพที่สร้างรายได้จากการสร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถสร้างงานให้กับผู้คนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมากมาย เนื่องจากในยุคปัจจุบันการถ่ายภาพเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของงานต่าง ๆ เช่น งานแฟชั่น งานนิตยสาร งานหนังสือ งานมงคล งานอวมงคลต่าง ๆ โดยเฉพาะงานแต่งงานได้รับความนิยมมากและสร้างเม็ดเงินจากการถ่ายภาพคู่แต่งงานหลักพันถึงหลักหมื่น จึงทำให้เกิดสตูลดิโอสำหรับถ่ายภาพคู่แต่งงานมากมาย ตลอดจนถึงการสร้างภาพเคลื่อนไหว

นักเขียน คือผู้ที่สร้างงานเขียน อย่างไรก็ตามคำนี้มักใช้เฉพาะกับผู้ที่เขียนงานสร้างสรรค์หรือเป็นอาชีพ หรือผู้ที่ได้สร้างงานเขียนในลักษณะอื่น ๆ นักเขียนที่มีความชำนาญจะแสดงความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อที่จะนำเสนอแนวคิดและภาพพจน์ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบันเทิงคดีหรือสารคดี นักเขียนอาจสร้างผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทกวี ร้อยกรอง ร้อยแก้ว เรื่องสั้น นวนิยาย บทละคร สารคดี นักเขียนที่ทำงานเฉพาะมักได้รับการเรียกแตกต่างกัน เช่น กวี นักเขียนเรื่องสั้น นักเขียนนวนิยาย นักเขียนบทละคร นักหนังสือพิมพ์ นักเขียนสารคดี นักเขียน

ผู้กำกับภาพยนตร์ คือผู้ที่มีหน้าที่กำกับในขั้นตอนการสร้างภาพยนตร์ โดยผู้กำกับภาพยนตร์มีหน้าที่สร้างจินตนาการจากบทหนัง แล้วถ่ายทอดความคิดทางด้านศิลปะออกมาตามแบบที่ตนเองต้องการ และเป็นคนสั่งฝ่ายอื่น ๆ ในกองถ่าย อย่างเช่น ฝ่ายผู้กำกับภาพ ผู้กำกับการแสดง ฝ่ายเทคนิค นักแสดง ออกมาอยู่ในองค์ประกอบทางศิลป์ที่ตนเองต้องการบนแผ่นฟิล์มหรือในระบบดิจิตอล

นักร้องอาชีพของคนขายเสียง อาชีพให้บริการความสุขด้วยเสียงเพลงซึ่งปัจจุบันแนวเพลงต่าง ๆ มีมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้ฟังแต่ละกลุ่ม อาชีพนักร้องจึงเป็นอาชีพในฝันของคนยุคใหม่ เนื่องจากอาชีพนักร้องเป็นอาชีพที่สามารถสร้างได้อย่างมหาศาล เป็นผู้มีชื่อเสียงในสังคม และมีผู้คนชื่นชมมากในยุคนี้จึงมีเวทีประกวดร้องเพลงมากมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความฝันอยากเป็นนักร้อง ได้กว่าเข้าสูงวงการเพลงอย่างมีจุดหมาย อาชีพนักร้องเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความพยายามมากและมีความอดทนต่อแรงกดดัน มีความกล้าแสดงออก อีกทั้งในยุคนี้นักร้องที่สามารถโด่งดังได้รวดเร็วต้องมีบุคลิกดี หรือมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองสูงจึงจะสามารถแจ้งเกิดได้ในวงการดนตรี

อาชีพนักดนตรี เป็นผู้ปฏิบัติเครื่องดนตรีตั้งแต่ 1 เครื่องขึ้นไป โดยไม่คำนึงว่าเป็นผู้แสดง เดี่ยว ผู้เล่นแนวคลอ หรือเป็นนักดนตรีประจำอยู่ในวงดุริยางค์ วงดนตรีหรือกลุ่มดนตรีประเภทใด ฝึกฝนและหมั่นซ้อมตามบทเพลง รู้วิธีการเทียบเสียงให้ถูกต้องตามระดับเสียงของเครื่องดนตรี และเล่นดนตรีด้วยการอ่านโน้ตเพลง หรือจากความจำโดยทั่วไปอาจมีชื่อเรียกตามชื่อของเครื่องดนตรีที่ปฏิบัติอยู่ อาชีพเป็นนักดนตรี ตามวงดุริยางค์ วงดนตรีหรือกลุ่มดนตรี ตามความสามารถในเครื่องดนตรีที่ตนถนัด
คนจะเป็นนักดนตรีได้ ต้องมีทั้งพรสวรรค์ และพรแสวง พรสวรรค์คือมีหูที่แยกแยะเสียงดนตรีได้ ฟังทำนองแล้วจับความได้ ว่าอยู่ตรงไหนของบันไดเสียง มีมือมีนิ้วมีประสาทที่แยกมือขวามือซ้ายออกจากกัน รวมๆ แล้วก็คือมีพรสวรรค์ในการเล่นดนตรี เรียนดนตรีได้ง่ายต้องมีพรแสวงคือต้องหมั่นซ้อม ขวนขวายฝึกฝีมือ

ดีเจ ผู้จัดรายการเพลงประกอบความรู้เกี่ยวกับเพลงหรือเรื่องอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้ฟัง ในสถานที่ฟังเพลง ดีเจที่จัดรายการเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และดีเจที่เปิดเพลงตามไนต์คลับ หรือตามงานบันเทิงต่าง ๆ โดยในขณะทำหน้าที่ดีเจ อาจมีการเล่นแผ่นหรือปรับเสียงในลักษณะต่าง ๆ เพื่อดัดแปลงให้ได้เสียงที่แปลกใหม่ไปจากเดิมดีเจที่มีความหมายถึงนักจัดรายการวิทยุ รูปแบบการจัดรายการอาจเป็นรายการที่มีกำหนดเวลาแน่นอน หรือเป็นรายการที่ให้บริการตลอดวัน หรือรายการอยู่เป็นเพื่อนคุยกับนักศึกษาที่ดูหนังสือดึก ๆ หรือรายการโชว์ดึก โดยมีหัวข้อคุยเป็นประเด็นเรื่องราวตามกระแสเหตุการณ์บ้านเมืองและโลกแทรกไว้ในรายการ หรือรายการเพื่อสุขภาพ รายการเพื่อผู้บริโภค รายการเพื่อการศึกษา การทบทวนข้อสอบของนักเรียนเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย การตอบปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ฟังที่มีปัญหาคับข้องใจ หรืออาจเป็นรายการสายด่วน เพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อน โดยนักจัดรายการวิทยุจะเปิดเพลง สลับการให้ความรู้หรือการตอบปัญหา หรือสนทนากับผู้ฟังตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อมิให้เกิดความเบื่อหน่ายแก่ผู้ฟังทั่วไป

พิธิกร บุคลากรที่จะต้องพูดโดยใช้ความสามารถเฉพาะตนจากการฝึกฝนและศึกษาเท่านั้น ไม่ใช้สักแต่จะพูดอย่างเดียวไม่ มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมที่จะต้องรับผิดชอบในด้านการพูดในตำแหน่งพิธีกร ฉะนั้น จะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมใจก่อนจะเป็นการเริ่มต้นที่จะทำหน้าที่ในการเป็นพิธีกรในกิจกรรมต่าง ๆ พิธีกรหรือโฆษก อาจจะเป็นบุคคลคนเดียวกันในกิจกรรมนั้น ๆ สร้างความเข้าใจในข้อมูล ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของข้อเท็จจริง ให้ทัศนะ ในโอกาสที่จะต้องปฏิบัติในแต่ละสถานการณ์ ในแต่ละกิจกรรม พิธีกร จะถูกกล่าวถึงมากในกรณีที่เป็นทางการ ส่วนโฆษกจะเป็นคำที่เรียกใช้ในส่วนที่ก่อนถึงเวลาดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ

ครีเอทีฟ คนที่สร้างสรรค์ผลงานโฆษณา นอกจากต้องเป็นคนที่คิดสร้างสรรค์แล้วยังต้องประสานงานกับคนหลายฝ่าย ไม่ว่าเจ้าของสินค้าว่าเขาต้องการให้โฆษณาเน้นจุดเด่นของสินค้าตรงไหน มีงบประมาณเท่าไร ฯลฯ เมื่อได้ข้อมูลคร่าวๆแล้วก็นำเข้าที่ประชุมกลุ่ม เพื่อช่วยกันออกแบบชิ้นงานนั้นๆ ถ้าได้คร่าวๆ แล้วต้องวาดออกมาให้ดูเป็นช็อตๆ ว่ามีเนื้อเรื่องอย่างไร เรียกว่า สตอรี่บอร์ด จากนั้นเข้าที่ประชุมอีกว่า ทุกฝ่ายเห็นชอบหรือไม่ ถ้าโอเค ก็วางแผนทำงานให้เป็นไปตามกรอบและงบประมาณ โดยช่วงที่ถ่ายทำ-ตัดต่อนั้น ครีเอทีฟต้องติดตามงานด้วยว่า ถ่ายทำออกมาได้อย่างที่ออกแบบไว้หรือไม่ จะทำงานเกี่ยวข้องกับงานบันเทิง ด้านวิทยุโทรทัศน์โดยตรง เพราะมีหน้าที่ ทำให้รายการต่างๆ น่าสนใจ และต้องคอยดูแลรูปแบบ และลักษณะการนำเสนอรายการ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด Creative ส่วนใหญ่ จะสังกัดอยู่ในสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ บริษัทโฆษณา บริษัทเพลงและดนตรีต่าง

นักข่าว เสาะแสวงหาข่าว เจาะข่าว และทำข่าวด้วยวิธีการสัมภาษณ์ สอบถาม เข้าร่วมฟังในที่ประชุมแถลงข่าว การสัมมนา ติดตามเหตุการณ์ คดีต่างๆ หรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ทำข่าว หรือสารคดี เฉพาะเรื่อง จดบันทึกข้อเท็จจริงจากการสังเกต การสัมภาษณ์ การสอบถาม การถ่ายภาพ การบันทึกเทปเสียง เทปโทรทัศน์ วิดีโอเทป เขียนข่าวตามรูปแบบของการเสนอข่าวที่ถูกต้องชัดเจน โปร่งใส และมี รายละเอียดตามความเหมาะสมสำหรับเรื่องหรือเหตุการณ์ที่เป็นข่าว ส่งข่าวให้กับกองบรรณาธิการ เพื่อพิจารณาก่อนเผยแพร่โดยการออกอากาศหรือลงพิมพ์ ในสิ่งพิมพ์ตามวัตถุประสงค์ ของการเสนอข่าวแก่ สาธารณชน การรายงานข่าวอาจรายงานสดตรงมา หรือสถานที่ที่เป็นข่าว เช่นผลของการเลือกตั้ง สงครามใน พื้นที่จริงที่อยู่ในที่ห่างไกลในประเทศ ต่างประเทศ มุมใดมุมหนึ่งของโลก โดยผ่านอุปกรณ์การสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร เครื่องโทรสาร และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ผู้สื่อข่าวที่เชี่ยวชาญหรือได้รับมอบหมายให้ทำข่าวด้านใดด้านหนึ่งอาจได้รับการเรียกชื่อหรือว่าจ้างตามสายงานที่ปฏิบัติ เช่น ผู้สื่อข่าวสายการเมือง ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ ผู้สื่อข่าวสายสิ่งแวดล้อม ผู้สื่อข่าวสารอาชญากรรม หรืออาจได้รับการเรียกตามสถานที่ที่ไปทำข่าวเป็นประจำ ได้แก่ ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงก็ได้ ผู้สื่อข่าวจะต้องรับผิดชอบในการทำข่าวให้ได้อย่างน้อยวันละ 1 ชิ้นงาน แต่ถ้าเป็นข่าวที่ต้องวิเคราะห์เจาะลึกอาจต้องใช้เวลา 3 – 4 วันในการทำข่าว

ผู้ประกาศ ผู้ทำหน้าที่เชื่อมโยง สื่อสารโดยตรงระหว่างสถานีกับผู้ชมผู้ฟัง ขณะที่ทีมผลิตรายการคนอื่นๆ จะทำหน้าที่เตรียมงานและสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ดังนั้นหากทีมงานเตรียมการดีแต่ผู้ดำเนินรายการอ่อนซ้อม รายการก็ไปไม่ถึงดวงดาว นอกจากนี้ผู้ประกาศ ยังมีความสำคัญในการทำหน้าที่ สร้างสายสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับผู้ฟังผู้ชม ซึ่งถ้าตรงใจผู้ชมผู้ฟัง ก็จะสามารถตรึงเขาไว้กับรายการได้ รวมทั้งอาจจะดึงดูดให้เขากลับมาติดตามรายการต่อๆไป กลายเป็น “แฟนรายการ” และพัฒนาไปสู่ “การภักดี” ต่อรายการและต่อสถานี ซึ่งเป็นสิ่งที่แต่ละสถานีต้องการเป็นอย่างยิ่งในยุคที่มีการแข่งขันกันสูงเช่นในปัจจุบัน ขณะที่ธุรกิจสื่อวิทยุและโทรทัศน์มีการแข่งขันกันสูง มีสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้เลือกมากมาย ดังนั้น แต่ละสถานีจึงต้องมีความพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นภาพลักษณ์ของสถานี เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มย่อย ทั้งนี้ผู้ประกาศเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ของสถานี โดยผ่านทางบุคลิกภาพ จังหวะ ลีลา ภาษาที่ผู้ประกาศใช้ นอกเหนือจากชนิดของเพลงที่เปิด หรือรายการที่นำเสนอ เพื่อที่จะสื่อสารกับผู้ชมผู้ฟัง ดังนั้น “ผู้ประกาศ” จึงสำคัญยิ่ง

คนตัดต่อ หรือคนลำดับภาพ (Editor) จะมีหน้าที่คล้ายกับ Conductor ในวง Orchestra ที่เป็นผู้กำหนดจังหวะของทุกองค์ประกอบในแต่ละฉากให้มีความเหมาะสม และร้อยเรียงเป็นภาพรวมของภาพยนตร์ทั้งเรื่อง ถึงขั้นที่ผู้กำกับหลายคนเคยกล่าวว่า Editor คือผู้ที่มีส่วนกำกับผลงานร่างสุดท้ายร่วมกับผู้กำกับ เพราะ Editor จะต้องเห็นภาพทุกภาพ และทุกการแสดงของตัวละครที่เกิดจากขั้นตอนการถ่ายทำ เพื่อหาวิธีการเล่าเรื่องตามวัตถุประสงค์ของผู้กำกับ เพราะเหตุนี้ Editor จึงถือเป็นด่านสุดท้ายที่มีส่วนในการกำหนด และควบคุมเนื้อหาก่อนที่จะถูกส่งไปยัง Colorist หรือทีม Sound ทั้งนี้ Editor มีหน้าที่ และรูปแบบการทำงานที่แตกต่างหลากหลายระดับ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการทำงาน ไล่ตั้งแต่ ภาพยนตร์, ซีรีส์, ภาพยนตร์โฆษณา, สารคดี, มิวสิควิดีโอ, Vlog รวมทั้ง Video Content บนสื่อออนไลน์ต่างๆ

ดารา นักแสดง แสดงบทบาทต่างๆ ในการแสดงละครหรือภาพยนตร์ ซ้อมบทบาทที่ต้อง แสดงโดยการศึกษาเนื้อเรื่อง และบทที่ได้รับมอบหมายให้แสดง แสดงบทตลก บทที่ เคร่งเครียด โดยการใช้ถ้อยคำหรือกิริยาท่าทาง แสดงประกอบ อาจร้องเพลง เต้นรำ หรือฟ้อนรำ อาจชำนาญในการแสดงบทบาทอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือการแสดงประเภทใดประเภทหนึ่งและอาจมีชื่อเรียกตามบทบาทหรือประเภทของการแสดง ความก้าวหน้าในการทำงาน สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และทำงานด้านการศึกษาและการอบรม เช่น ครูอาจารย์ วิทยากรด้านศิลปะการแสดงและการพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ งานด้านศิลปะการแสดง เช่น นักแสดง ผู้กำกับการแสดง ผู้เขียนบท ผู้กำกับเวที ผู้ออกแบบ องค์ประกอบต่าง ๆ ในการแสดง ฯลฯ งานด้านการผลิตและการจัดการการแสดง เช่น โปรดิวเซอร์ ผู้จัดการแสดง ผู้จัดอีเว้นท์ ผู้จัดการกองถ่าย ฯลฯ งานด้านการวิจารณ์ เช่น นักวิจารณ์ศิลปะการแสดง งานด้านผู้ประกาศและพิธีกร งานในอุตสาหกรรมบริการ

บล็อกเกอร์ สื่อรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นจากคนธรรมดาเดินดิน ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองในการสร้างสรรค์ Content หรือเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ ออกมาสู่สาธารณะชน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความ การทำวิดีโอ การถ่ายภาพ การวาดรูป และอื่นๆ ตามแต่จะสร้างสรรค์ เมื่อสร้างคอนเท้นท์แล้วก็ต้องเผยแพร่ ซึ่งก็จะมีช่องทางต่างๆ อย่างเช่น Facebook Fanpage, Youtube, Website, Instagram, Snapchat เป็นต้น เมื่อเนื้อหาที่เราสร้างมีประโยชน์มีสาระกับผู้ชมก็จะทำให้เกิดกลุ่มผู้ติดตาม เกิดความไว้วางใจจากคนในกลุ่มเฉพาะนั้นๆ ซึ่งคนกลุ่มนี้เค้าก็พร้อมจะเชื่อในสิ่งที่เจ้าของบล็อกบอกว่าดี ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์กับแบรนด์ต่างๆ โดยเฉพาะแบรนด์เล็กๆ ที่ไม่ได้มีงบในการจ้างดารามาช่วยโปรโมท เค้าก็หันมาร่วมงานกับบล็อกเกอร์แทน นอกจากนี้แล้วกลุ่มแฟนคลับหรือผู้ติดตามนี้ก็จะพัฒนากลายมาเป็นฐานลูกค้าของบล็อกเกอร์ในอนาคตได้