ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี เมืองเชียงใหม่

0
4332

งานไม้แกะสลักบ้านถวาย
บ้านถวาย หมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลัก ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม­่ เป็นทีรู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นแหล่งกำเนิดของงานแกะสลักไม้ในจังหวัดเชียงใหม่

จนผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งด้านคุณค่า และคุณภาพของสินค้า จุดรวมความหลากหลายของงานหัตถศิลป์ที่โดดเด่น เช่น งานแกะสลักไม้, งานเดินเส้น-แต่งลาย, งานลงรัก-ปิดทอง, แอนติค,เครื่องเงิน, เครื่องเขิน, ผ้าทอ, เครื่องจักรสาน และเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น

งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
มีการจัดนิทรรศการ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP   การประกวดนางงามบุปผชาติ/นางงามบุปผชาตินานาชาติ การแสดงนาฏศิลป์และศิลปวัฒนธรรมล้านนา  ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ รวมถึงการแสดงดนตรีในสวน (Orchestra) ที่สวนธารณะหนองบวกหาด อีกทั้งการแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรมล้านนาของสถาบันการศึกษา ที่ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ

งานประเพณีสงกรานต์และงานล้านนาไทยในอดีต
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน โดยในวันที่ 13 จะเป็นวันมหาสงกรานต์ มี ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ไปรอบเมืองเชียงใหม่ มีพิธีสรงน้ำพระ การก่อพระเจดีย์ทราย และพิธีรดน้ำดำหัว

งานประเพณียี่เป็ง
 งานประเพณีพื้นบ้านในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ของชาวล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความเชื่อในการปล่อยโคมลอยซึ่งทำด้วยกระดาษสาติดบนโครงไม้ไผ่แล้วจุดตะเกียงไฟตรงกลางเพื่อให้ไอความร้อนพาโคมลอยขึ้นไปในอากาศเป็นการปล่อยเคราะห์ปล่อยโศกและเรื่องร้ายๆต่างๆ ให้ไปพ้นจากตัว

งานฤดูหนาว
จัดขึ้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในปลายเดือนธันวาคม ในงานมีการประกวด นางงามเชียงใหม่ จำหน่ายสินค้าของที่ระลึก

ประเพณีดำหัวพระสถูปเจดีย์พระนเรศวรมหาราช
ณ พระสถูปเจดีย์พระนเรศวรมหาราช หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 17 เมษายน ของทุกปี

ประเพณีเปรตพลี (เป๋ต๊ะพลี)
หรือประเพณีเดือน 12 เหนือ ซึ่งตรง กับวันเพ็ญเดือน 10 ของทุกปี เป็นประเพณีที่มีการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ ญาติ พี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้ว

ประเพณีบุญปอยข้าวสังข์
เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวดอยเต่า นิยมจัดขึ้นในเดือน 4 เดือน 6 และ เดือน 8 เหนือ เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์
ถือเป็นส่วนหนึ่งของ “ปี๋ใหม่เมือง” หรือวันสงกรานต์ โดยผู้เข้าร่วมพิธีจะนำไม้ค้ำซึ่งได้ลงขมิ้น ประดับด้วยดอกไม้ แล้วนำมาแห่เพื่อนำไปรวมกันที่วัดภายในหมู่บ้าน

ประเพณีต๋านก๋วยสลากภัต
เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวแม่อาย นิยมจัดขึ้นในเดือน 12 เหนือ หรือ ก่อนวันออกพรรษา เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

ประเพณีโล้ชิงช้า
ซึ่งจะมีการจัดขึ้นทุกๆ ปี ประมาณปลายเดือนสิงหาคม ถึงต้นเดือนกันยายนซึ่งจะตรงกับ ช่วงที่ผลผลิต กำลังงอกงาม และพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวในอีกไม่กี่วัน ในระหว่างนี้อ่าข่าจะดายหญ้าในไร่ข้าวเป็นครั้งสุดท้าย หลังจากดายหญ้าแล้วก็รอสำหรับการเก็บเกี่ยว ตรงกับเดือนของอ่าข่าคือ “ฉ่อลาบาลา” ประเพณีโล้ชิงช้าของชาวอ่าข่า ถือเป็นพิธีกรรมที่มีคุณค่ามากด้วยภูมิปัญญาที่ใช้ในการส่งเสริมความรู้แล้ว ยังเกี่ยวพันกับการดำรงชีวิตประจำวันของอ่าข่าอีกมากมาย

งานร่มบ่อสร้าง
จัดขึ้นประมาณเดือนมกราคมของทุกปี ที่บริเวณศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง มีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากกระดาษสา โดยเฉพาะร่มบ่อสร้าง มีการแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่ ประเพณีพื้นบ้าน และการประกวดต่างๆ

ประเพณีกินวอ
เป็นประเพณีปีใหม่ของชนเผ่ามูเซอ มีในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ซึ่งมีหลายหมู่บ้านในอำเภอแม่อาย โดยจะเชิญบุคคลสำคัญไปร่วมกิน ร่วมเล่น ชมการแสดงเพื่อเทิดทูนแสดงความเคารพนับถือต่อผีเจ้าบ้าน

ประเพณีเข้าอินทขิล
ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ชาวเชียงใหม่จะร่วมกันประกอบพิธีบูชาอินทขีล ซึ่งเป็นเสาหลักเมือง

ประเพณีตานหลัวพระเจ้า
เป็นประเพณีการนำฟืนมาเผาเพื่อให้พระพุทธเจ้าได้ผิงไฟ จัดในเดือน 4 เหนือ (ประมาณเดือนมกราคม) จัดที่วัดยางหลวงหรือวัดป่าแดด อำเภอแม่แจ่มเท่านั้น