ช่องฟ้าซินเซิงฯ ร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีนสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่

0
847

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงฯ ร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีนสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่

นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน คณะผู้บริหารโรงเรียน พร้อมนำชุดการแสดงเชิดสิงโต นาฏศิลป์จีน และวงดุริยางค์ของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมอวยพรและทำการแสดงในงานเลี้ยงฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563 งานครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน และงานเลี้ยงอำลาตำแหน่ง ฯพณฯ ท่านเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภริยา จัดโดย สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้มี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานด้วย ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563