เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขัน กีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10

0
492

วันที่ 20 ม.ค. 63 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพลบดี 3 ( ชมเมือง ) ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 21มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เจ้าภาพร่วมและผู้ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม