กงสุลญี่ปุ่น จัดให้ น้องๆห่างไกล ได้ดูการ์ตูน

0
460

กงสุลญี่ปุ่น จัดกิจกรรมโครงการโรงภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นสัญจรครั้งที่ 10 ให้น้องๆ โรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่ห่างไกล

เมื่อวันที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “โครงการโรงภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นสัญจรครั้งที่ 10 ” ในระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2563 สำหรับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ณ จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย จำนวน 5 โรงเรียน ในพื้นที่ห่างไกลที่เด็กๆ ขาดโอกาสเดินทางไปโรงภาพยนต์

กิจกรรมในครั้งนี้ได้นำเสนอภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นที่สอดแทรกคติและข้อคิดสอนใจเรื่อง “รูดอล์ฟ เหมียวน้อยผจญเมือง” โดยได้รับอนุญาตจากเอ็ม พิคเจอร์ส กรุ๊ป ตลอดจนการบรรยายแนะนำประเทศญี่ปุ่น มีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 1,600 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับญี่ปุ่น จนก่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

ทางคณะผู้จัดงานรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องจากนักเรียนให้ความสนใจชมภาพยนตร์อย่างตั้งอกตั้งใจและแสดงออกถึงอารมณ์ ทั้งส่งเสียงหัวเราะและแสดงความโศกเศร้าคล้อยตามเนื้อหาของภาพยนตร์ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมนักเรียนได้กล่าวแสดงถึงความรู้สึกที่ดีและขอบคุณต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

สำหรับโรงเรียนที่ไปจัดกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย โรงเรียนบ้านป่าตึงพิทยานุกูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง อ.เชียงของ จ.เชียงราย และโรงเรียนแม่หลวงอุปถมป์ไทยคีรี อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย