มทบ.33 บูรณาการ สู้ภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน

0
346

เมื่อเข้าสู่ห้วงฤดูแล้ง ในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบน มักจะประสบกับปัญหา ในเรื่องของภัยแล้ง และปัญหา ในเรื่องไฟป่าและหมอกควัน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และกองทัพบก ให้หน่วยทหารได้มีการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ โดยให้จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์เข้าให้การช่วยเหลือแก่ประชาชน ในทันทีที่เกิดภัยพิบัติ เพื่อลดผลกระทบเฉพาะหน้า และบรรเทาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชน ให้ได้มากที่สุด

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33 โดย พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33 จึงได้สั่งให้มีการจัดเตรียมความพร้อมของกำลังพล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ โดยร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ จว.เชียงใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ ร่วมในการแก้ไขปัญหา ไฟป่า และหมอกควัน ที่มักจะเกิดขึ้นในห้วงเวลานี้ ณ สนามกีฬาค่ายกาวิละ มทบ.33

โดยการตรวจสภาพความพร้อมของหน่วยบรรเทาสาธารณภัย มีหน่วยงานที่เข้าร่วม ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 33 , สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยทหารพัฒนา ,กรมทหารราบที่ 7 , กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 , กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 พล.ร.7 , กองพันพัฒนาที่ 3 , กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก , กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 และโรงพยาบาลค่ายกาวิละ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนกำลังพล ยานพาหนะ และเครื่องมือยุทโธปกรณ์ที่สำคัญจากหน่วยงานร่วม ประกอบด้วย ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ , สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ , เทศบาลนครเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ความมุ่งหมายในการตรวจความพร้อมในครั้งนี้ เพื่อจะได้ตรวจสอบความพร้อมของกำลังพล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ ซึ่งจะต้องนำไปใช้ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์ เครื่องมือที่จะต้องใช้ในการดับไฟป่า จากทุกหน่วยงาน ที่จะต้องเตรียมการช่วยเหลือในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งผู้ประสบภัยแล้ง การดับไฟป่าที่เกิดขึ้นรวมทั้งการเพิ่มความชุ่มชื้น และลดฝุ่นละอองและหมอกควันในอากาศ โดยในวันนี้ มีแผนดำเนินการในขั้นต้นในการปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ ออกแจกจ่าย น้ำดื่ม น้ำใช้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.ดอยหล่อ ที่เริ่มมีการขาดแคลนน้ำ รวมทั้งปล่อยขบวนรถน้ำ สำหรับการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดฝุ่นละอองในอากาศ ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่