“นายศรชัย จันทรปัญญา” อดีตนายอำเภอดอยสะเก็ด เป็น ส.ส.เชียงใหม่ พ.ศ.2489

0
6428

นายศรชัย จันทรปัญญา เป็นนายอำเภอดอยสะเก็ด ลพดับที่ 9 ต่อจากนายเจริญ นิรมล โดยเป็นนายอำเภอดอยสะเก็ด ระหว่างปี พ.ศ.2487-2493

นายศรชัย จันทรปัญญา เป็นชาวบ้านฮ่อม ในตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นตระกูลใหญ่ฐานะดี เป็นบุตรของขุนพัศดุภารภักดี (คำฟู จันทรปัญญา) และแม่บัวเกี๋ยง คุณพ่อของนายศรชัยฯ รับราชการเป็นนักการภารโรงที่ศาลากลางจังหวัดในสมัยก่อนมีความวิริยะอุตสาหะจนได้รับบรรดาศักดิ์เป็น ขุนพัศดุภารภักดี

นายศรชัย มีพี่น้องรวม 8 คน คือ นางจันทรา วรปรีชา , นายศรชัย จันทรปัญญา , นายสมบูรณ์ จันทรปัญญา , นางจันทร ประเทศรัตน์ , นางจันทร์ทิพย์ สุยะโกมล , นายมานะ จันทรปัญญา , นางสาวจันทน จันทรปัญญา และนายดวงแก้ว จันทรปัญญา

นางจันทร ประเทศรัตน์ เคยเล่าว่า ครอบครัวของขุนพัศดุภารภักดีสร้างฐานะด้วยการอดออมและความขยันของแม่ คือ นางบัวเกี๋ยง ช่วยเหลือครอบครัวโดยค้าขาย “คุณพ่อเงินเดือน 30 บาท ไม่ค่อยได้เบิกมาใช้จ่าย เบิกรวมมาก็นำไปซื้อที่ดินเป็นที่นาและแบ่งข้าวเปลือกมาครึ่งหนึ่ง นำมาใส่ยุ้งที่บ้าน”

นายศรชัย จันทรปัญญาและภรรยา

ด้านนายศรชัย เดิมชื่อ นายดวงจันทร เกิดปี พ.ศ.2451 เติบโตที่บ้านด้านหลังร้านหนังสือดวงกมลในปัจจุบันนี้ จบมัธยมปลายจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยต่อมารวมกลุ่มกับเพื่อนไปเรียนที่กรุงเทพฯ จบรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจบกฎหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากนั้นเข้ารับราชการเริ่มต้นเป็นปลัดอำเภอสันทราย ต่อมาเลื่อนตำแหน่งเป็นนายอำเภอซ่างคิ่ง (แม่แจ่ม) นายอำเภอสะเมิงและนายอำเภอพร้าว ต่อมาย้ายไปเป็นนายอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง ได้ลาออกมาสมัครเป็น ส.ส.เชียงใหม่ โดยก่อนหน้านี้นายศรชัยสนใจเรื่องการเมืองและทำงานจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านทั่วไป ได้สมัครรับเลือกตั้งในคราวเลือกตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2489 สังกัดพรรคสหชีพและได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.เชียงใหม่ในครั้งนั้น

ด้านครอบครัวสมรสกับ ผศ.บัวเขียว จันทรปัญญา บุตรธิดา 4 คน คือ ดร.ดำเกิง จันทรปัญญา , อ.เพราพรรณ ธรรมา , อ.ดวงดาว จันทรปัญญา และอ.มานิดา จันทรปัญญา

หลังจากได้รับเลือกเป็น ส.ส.เชียงใหม่ไม่นานนัก นายศรชัย ป่วยเป็นโรคหัวใจต้องกลับมารักษาตัวที่บ้านถึง 3 ปีก่อนเสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ.2493 ขณะอายุแค่ 42 ปี (เรียบเรียงจากสัมภาษณ์ ผศ.บัวเขียว จันทรปัญญา)

Cr.อดีต”ดอยสะเก็ด” (สังคมเมืองเชียงใหม่ เล่ม13)