เตือน! หยุดสูบ ป้องกัน ไวรัสอู่ฮั่น

0
1693

เตือน! หยุดสูบ
ป้องกัน ไวรัสอู่ฮั่น

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ที่ระบาดจากเมืองอู่ฮั่น) เป็นที่จับตาในกระแสโลกและในประเทศไทย ซึ่งเป็นไวรัสที่เป็นสาเหตุการเจ็บป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงอาการของโรคที่รุนแรงมากขึ้น เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ (MERS) ที่เคยระบาดในตะวันออกกลาง และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS)
โดยขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้เตือนให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งควันบุหรี่เป็นปัจจัยหนึ่งก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจอย่างมาก และทำให้เนื้อปอดเสื่อมสมรรถภาพลง ลดภูมิคุ้มกันร่างกายต่อการป้องกันการเกิดโรค เป็นสาเหตุให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพปอดและระบบทางเดินหายใจอย่างชัดเจน ที่สำคัญควันบุหรี่มือสองและมือสามมีผลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง สำหรับผู้ที่มีอาการ หอบ หืด โรคหัวใจ และโรคหลอดลมอักเสบ จะทำให้อาการของโรคเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กที่ยังภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค
“ขณะนี้ผู้สุบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดปอดอักเสบรุนแรง หรือ อิวาลี่ (EVALI) ซึ่งในเดือนมกราคม 2563 ประเทศสหรัฐอเมริกาพบผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้ป่วย 2,668 ราย และตายถึง 60 รายแล้ว รวมถึงมีรายงานการป่วยและตายในอีกหลายประเทศ และมีงานวิจัยชี้ว่าในตะวันออกกลางผู้สูบบารากู่ ซึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทหนึ่ง ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการระบาดของโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรนา อันเนื่องมาจากการใช้ท่อสูบร่วมกัน” ศ.นพ.รณชัย กล่าว
ศ.นพ.รณชัย กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ การลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรค ดังนั้นการเลิกบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่ง เพื่อรักษาสุขภาพในระบบทางเดินหายใจ