โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับเครือ รพ.รามคำแหง จัดหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ดูแล “ปั่น 2 น่องฯ” และระดมทุนมอบกรมอุทยานฯ ดูแล “ผู้พิทักษ์ป่า” ปีที่ 3

0
399

ที่ห้องคอนเว็นชั่น 2 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหารจาก รพ.เชียงใหม่ ราม พร้อมด้วยผู้บริหารจาก รพ.ในเครือได้แก่ นายธฤต ชื่นอิ่ม กรรมการบริหาร บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง และ นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ รพ.ลานนา จ.เชียงใหม่ ร่วมกันแถลงเกี่ยวกับกรณีที่ 3 โรงพยาบาล ได้ผนึกกำลังให้การสนับสนุนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชในการเป็นเจ้าภาพหลักร่วมจัดกิจกรรม “ปั่น 2 น่องท่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์” ครั้งที่ 13 (Inthanon Challenge) ซึ่งมีกำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้จัดเตรียมความพร้อมทั้งทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด พร้อมด้วยรถพยาบาล เพื่อช่วยดูแลสุขภาพนักปั่นระหว่างการแข่งขัน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และนายวิชัย ลดาลลิตสกุล ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ อ.จอมทอง ในการร่วมให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน โดยมีนายสัมโพธิ เทียนทอง ที่ปรึกษาโรงพยาบาลรามคำแหง และคอลัมน์นิสต์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร รพ.เชียงใหม่ ราม ได้กล่าวถึงการเตรียมบริการสำหรับกิจกรรมในปีนี้ ในวันเสาร์ที่ 8 กุมพาพันธ์ 2563 ทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้เตรียมทีมแพทย์ ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา พร้อมเลเซอร์ระงับปวดเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อให้นักปั่น ก่อนวันงานในบริเวณโรงเรียนจอมทอง และหากนักปั่นรายใดสนใจก็สามารถเข้ารับการตรวจประเมินและรับคำปรึกษาได้ และวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ยังได้ จัดหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน นำโดย นพ.สุกิจ วิภูสัตยา แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พร้อมทีมพยาบาล เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า หรือ AED (Automated External Defibrillator) พร้อมช่วยเหลือนักปั่นกรณีฉุกเฉิน อีกทั้งทีมแพทย์จากศูนย์เวชศาสตร์กีฬา นักกายภาพบำบัด คอยให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอาการปวดกล้ามเนื้อเพื่อช่วยให้นักปั่นสามารถพิชิตยอดดอยอินทนนท์ ได้สำเร็จ

โดยในครั้งนี้โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม และรพ.เครือรามคำแหง ยังได้ร่วมระดมเพื่อสนับสนุน “กองทุนผู้พิทักษ์ป่า” โดยมอบเงินจำนวน 600,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียสละในการปกป้องผืนป่า

สำหรับผู้สนใจในการมีส่วนร่วมในการแสดงน้ำใจสมทบทุน “มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า” สามารถนำเงินเข้าบัญชีธนาคารธนชาต ชื่อ “โรงพยาบาลรามคำแหงเพื่อผู้พิทักษ์ป่า โดย นพ.พิชญ สมบูรณสิน และนายธฤต ชื่นอิ่ม” ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 096-6-10949-7 หรือตู้รับบริจาคบริเวณหน้าแผนกการเงินโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โดยสามารถร่วมสมทบได้ถึงวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 63นี้