วัดงาม เมืองเจียงใหม่

0
709

“เชียงใหม่” เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ หากว่าใครคิดที่จะไปเที่ยวเมืองเหนือ เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย อย่างช่วงปลายปีที่อากาศเย็นสบาย คนก็นิยมขึ้นดอยไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่สดชื่น ขณะเดียวกันที่ในตัวเมืองก็มีทั้งคาเฟ่น่ารัก ร้านอาหารอร่อย ที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางวัดวาอารามและโบราณสถานที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร หรือที่เรียกสั้นๆ กันว่า “วัดพระธาตุดอยสุเทพ” ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ ผู้ที่เดินทางมาสักการะที่วัดนี้จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ โดยจะต้องเดินขึ้นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน 300 ขั้น เพื่อขึ้นไปยังวัด หรือจะใช้บริการรถกระเช้าขึ้น-ลงก็ได้ค่ะ ภายในวัดมีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ซึ่งก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา


วัดอุโมงค์ จ.เชียงใหม่

วัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ ที่มีเอกลักษณ์คืออุโมงค์ค่ะ ในสมัยพญากือนาได้สร้างขึ้นเพื่อถวายให้พระมหาเถรจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกใช้เป็นที่วิปัสสากรรมฐาน ซึ่งภายในอุโมงค์สามารถเดินทะลุถึงกันได้ มีช่องสำหรับจุดประทีปให้ความสว่าง สะดวกแก่พระเดินจงกรมและปฏิบัติธรรม ด้านบนอุโมงค์เป็นเจดีย์ทรงระฆังกลม ด้านหลังวัดเป็นสวนพุทธธรรมเงียบสงบร่มรื่นและสระน้ำใหญ่เป็นเขตอภัยทาน สามารถให้อาหารปลาและดูนกได้


วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่

วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ สร้างเมื่อกว่า 600 ปี มาแล้ว ในอดีตเคยเป็นสวนดอกไม้ของเจ้านายฝ่ายเหนือค่ะ ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐาน รวมพระอัฐิของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และพระประยูรญาติ สร้างขึ้นโดย พญากือนา กษัตริย์ลำดับที่ 6 ของราชวงศ์มังราย เพื่อประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจากสุโขทัย และยังเป็นพระธาตุคู่แฝด กับพระธาตุดอยสุเทพอีกด้วย


วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่

พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ วัดพระสิงห์ฯ เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จักกันในชื่อ “เชียงแสนสิงห์หนึ่ง”


วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร มีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ ราชกุฏาคาร วัดโชติการาม สร้างขึ้นในรัชสมัยพญาแสนเมืองมา พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปี พ.ศ. 1928 – 1945 และมีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย์ ที่ปัจจุบันมีขนาดความกว้างด้านละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญอีกองค์หนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่