“นายศรชัย จันทรปัญญา” อดีตนายอำเภอดอยสะเก็ด เป็น ส.ส. เชียงใหม่ พ.ศ.๒๔๘๙

0
569

นายศรชัย จันทรปัญญา เป็นนายอำเภอดอยสะเก็ด ลำดับที่ ๙ ต่อจาก นายเจริญ นิรมล โดยเป็นนายอำเภอดอยสะเก็ด ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๘๗-๒๔๙

นายศรชัย จันทรปัญญา เป็นชาวบ้านฮ่อม ในตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นตระกูลใหญ่มีฐานะดี เป็นบุตรของขุนพัศดุภารภักดี (คำฟู จันทรปัญญา) และแม่บัวเกี๋ยง คุณพ่อของนายศรชัยฯ รับราชการเป็นนักการภารโรงที่ศาลากลางจังหวัดในสมัยก่อน มีความวิริยะอุตสาหะจนได้รับบรรดาศักดิ์เป็น ขุนพัศดุภารภักดี

นายศรชัย มีพี่น้องรวม ๘ คน คือ นางจันทรา วรปรีชา, นายศรชัย จันทรปัญญา, นายสมบูรณ์ จันทรปัญญา, นายจันทรประเทศรัตน์, นางจันทร์ทิพย์ สุยะโกมล, นายมานะ จันทรปัญญา,นางสาวจันทน จันทรปัญญา และนายดวงแก้ว จันทรปัญญา

นางจันทร ประเทศรัตน์ เคยเล่าว่า ครอบครัวของขุนพัศดุภารภักดีสร้างฐานะด้วยการอดออมและความขยันของแม่ คือ นางบัวเกี๋ยง ช่วยเหลือครอบครัวโดยค้าขาย “คุณพ่อเงินเดือน ๓๐ บาท ไม่ค่อยได้เบิกมาใช้จ่าย เบิกรวมมาก็นำไปซื้อที่ดินเป็นที่นาละแวกอำเภอแม่ริม ที่บ้านสันหลวง สันโป่ง ซื้อไว้เป็นร้อยไร่ จ้างชาวบ้านทำนาและแบ่งข้าวเปลือกมาครึ่งหนึ่งนำมาใส่ยุ้งที่บ้าน”

ด้านนายศรชัย เดิมชื่อ นายดวงจันทร เกิดปี พ.ศ.๒๔๕๑ เติบโตที่บ้านด้านหลังร้านหลังสือดวงกมลในปัจจุบันนี้ จบมัธยมปลายจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ต่อมารวมกลุ่มกับเพื่อนไปเรียนที่กรุงเทพฯ จบรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจบกฎหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากนั้นเข้ารับราชการเริ่มต้นเป็นปลัดอำเภอสันทราย ต่อมาเลื่อนตำแหน่งเป็นนายอำเภอช่างเคิ่ง (แม่แจ่ม) นายอำเภอสะเมิงและนายอำเภอพร้าว ต่อมาย้ายไปเป็นนายอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง ได้ลาออกมาสมัครเป็น ส.ส.เชียงใหม่ โดยก่อนหน้านี้นายศรชัยสนใจเรื่องการเมืองและทำงานจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านทั่วไป ได้สมัครรับเลือกตั้งในคราวเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๙ สังกัดพรรคสหชีพและได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.เชียงใหม่ในครั้งนั้น

ด้านครอบครัวสมรสกับ ผศ.บัวเขียว จันทรปัญญา บุตรธิดา ๔ คน คือ ดร.ดำเกิง จันทรปัญญา, อ.เพราะพรรณ ธรรมา, อ.ดวงดาว จันทรปัญญา, อ.มานิดา จันทรปัญญา

หลังจากได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.เชียงใหม่ไม่นานนัก นายศรชัยป่วยเป็นโรคหัวใจต้องกลับมารักษาตัวที่บ้านถึง ๓ ปีก่อนเสียชีวิต เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๓ ขณะอายุแค่ ๔๒ ปี (เรียบเรียงจากการสัมภาษณ์ ผศ.บัวเขียว จันทรปัญญา)

อดีต “ดอยสะเก็ด” (สังคมเมืองเชียงใหม่ เล่ม ๑๓)